Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Genel Sekreterlik

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönerge Metni

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönerge Metnini ekler kısmındadır.

Ekler

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönerge Metni.pdf