Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Genel Sekreterlik

Üniversitemiz YÖK Karnesine Göre Patentte 109 Devlet Üniversitesi arasında 2. sıradaYükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretim sisteminde ilk kez yayımlanan ve üniversiteleri 5 ana başlıkta (Eğitim ve Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın, Uluslararasılaşma, Bütçe ve Finansman, Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk) toplam 62 farklı göstergede değerlendiren ‘’YÖK Karnesi’’ açıklandı.

109 devlet ve 63 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 172 üniversitenin verileri değerlendirilerek hazırlanan karneye göre Üniversitemiz, başvurusu yapılan ve tescil alan patent sayılarına göre 2.sırada yer alarak bu konudaki yükselişini belgelemiş oldu.

2 yıldır Proje Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülmekte olan Üniversitemizin patent çalışmaları ile gelinen noktanın da ötesinde hedefler konularak çalışmalar devam etmektedir. Akademisyenlerimizin yaptıkları çalışmalarda patent, faydalı model, tasarım vb. konularda fikri haklara ilişkin Proje Koordinasyon Merkezinden destek alabilmektedirler. Bilginin katma değere ve sosyal faydaya dönüşebilmesi için tüm akademisyenlerimizin çalışma konularında fikri haklarının olabileceğini de göz önünde bulundurmaları, bu başarıların artarak devam etmesine katkı sağlayacaktır.

Bu başarıda emeği olan ÇOMÜ ailesine teşekkür ederiz.

DUYURULAR Tüm Duyurular
  • Duyuru Bulunamadı!