Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Genel Sekreterlik

ÇOMÜ Proje Yapma ve Yürütme Potansiyelinin Belirlenmesi Tablosu

ÇOMÜ Proje Yapma ve Yürütme Potansiyelinin Belirlenmesi Tablosunu ekler kısmındadır.

Tablonun Doldurulması Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  1.       1-Tablodaki bilgiler her bölüm tarafından tek tek doldurulmalıdır.

2)Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okullarının altyapı projeleri veya ortağı olarak bulundukları projeler de  tabloda belirtilmelidir.

3)Proje yapmamış, projelerde ortak olarak bulunmamış olan Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okulları bu bilgiyi  e-posta ortamında

 

4)Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin tüm projeleri  tabloda belirtilmelidir.

5)Lisans öğrencilerinin dahil olduğu veya yaptıkları projeler tabloya dahil edilmelidir.

6)Projeler hakkında belirtilmesi gereken/istenen her hangi bir konu açıklama kısmında belirtilebilir.

Ekler

ÇOMÜ Proje Yapma ve Yürütme Potansiyelinin Belirlenmesi Tablosu.xlsx