Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Genel Sekreterlik

Bölüm Akademik Yönelim ve İhtiyaç Planlaması Tabloları

  Bölüm Akademik Yönelim ve İhtiyaç Planlaması Tablolarını ekler kısmındadır.

Ekler

Bölüm Akademik Yönelim ve İhtiyaç Planlaması Tabloları.xlsx