Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Genel Sekreterlik

2015 Yılı Girişimcilik ve Yenilikçilik Üniversite Endeksi

 Girişimcilik Formları ekler kısmındadır.

Ekler

1 Nolu Form DERSLER.xlsx
FARABİ.xlsx
MEVLANA.xlsx
Öğretim Üyesi İzni (7. Yıl-Sabbatical).xlsx
2 Nolu Form Erasmus.xlsx
Eğitimler-Sertifika Programları.xlsx
Lisanslanan Fikri Mülkiyet.xlsx
Ulusal Fikri Mülkiyet.xlsx
Uluslararası Fikri Mülkiyet.xlsx
Firmalar.xlsx
Öğrenci - Mezun Sayıları.xlsx
Projeler.xlsx
Teknopark, TTO, TEKMER, Kuluçka Merkezi Yönetiminde Çalışanlar.xlsx
TTO faaliyetleri.xlsx