Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Genel Sekreterlik

Yazı İşleri

Adı Soyadı  Unvanı İletişim E-posta


Çilem Ü. KODAL


Şef


(0286) 218 00 18 - 1009


cilemunalancomu.edu.tr


Nurcan UZUNCA

Bilgisayar İşletmeni

(0286) 218 00 18 - 1020

nuzuncacomu.edu.tr

Öznur ÖZKER     

Bilgisayar İşletmeni

(0286) 218 00 18 - 1519

oznurozkercomu.edu.tr


Fatma DURAK


Bilgisayar İşletmeni


(0286) 218 00 18 - 1013

 

fatmadurakcomu.edu.tr

       

 

 
Genel Sekreterlik Sekreteryası 
 
Adı Soyadı  Unvanı İletişim E-posta

Müge YALÇIN

Büro Personeli

(0286) 218 00 18 - 1005

mugedemircomu.edu.tr