Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Genel Sekreterlik

Yazı İşleri

Adı Soyadı  Unvanı İletişim E-posta
Çilem Ü. KODAL Şef (0286) 218 00 18 - 1009 cilemunalancomu.edu.tr
Nurcan UZUNCA Şef (0286) 218 00 18 - 1020 nuzuncacomu.edu.tr
Öznur ÖZKER      Bilgisayar İşletmeni (0286) 218 00 18 - 1519 oznurozkercomu.edu.tr
Fatma BÖYÜKDİKMEN Bilgisayar İşletmeni (0286) 218 00 18 - 1013

fatmadurakcomu.edu.tr


 
Genel Sekreterlik Sekreteryası 
Adı Soyadı  Unvanı İletişim E-posta
Müge YALÇIN Büro Personeli (0286) 218 00 18 - 1005 mugedemircomu.edu.tr