Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Genel Sekreterlik

Görev Tanımı

Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.
Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi veya kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir;

 

  • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurumlarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
  • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
  • Basın ve halkla ilişkiler hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
  • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
  • Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.