Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Genel Sekreterlik

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG22) Çalıştayı

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG22) Çalıştayı

http://atag22.comu.edu.tr/