Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Genel Sekreterlik

Rektör Yardımcılığı Sekreteryası

Adı Soyadı  Unvanı İletişim                E-posta Sekrataryasını Yaptığı Rektör Yrd.         
Fatma Nur SENİÇ Bilgisayar İşletmeni (0286)218 00 18- 1040        

fnseniccomu.edu.tr

Prof. Dr. Bünyamin BACAK

Mine ESİRGEMEZ

Büro Personeli

(0286)218 00 18 - 1029

mine_budaklicomu.edu.tr           

 Prof. Dr. Süha ÖZDEN