Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Genel Sekreterlik

Bilgi Edinme Bürosu

Adı Soyadı  Unvanı İletişim E-posta
Gülgün PEKER Bilgisayar İşletmeni (0286)218 00 18 - 1010 gulguncomu.edu.tr
Sevil DÜNDAR Memur (0286)218 00 18 - 2734 sevildundarcomu.edu.tr