Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Genel Sekreterlik

Genel Sekreter

Genel Sekreter

Sami YILMAZ