Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Genel Sekreterlik

Genel Sekreter

genel sekreter

Genel Sekreter

Sami YILMAZ