Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Genel Sekreterlik

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi

2. Uluslaraarası Mimarlık ve Tasarım Kongresi

http://www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org/